Anita Rademakers-Banken

Anita Rademakers-Banken

Kinder- en Jeugdpsycholoog (Lid van het NIP)

Binnen De Borgmolen werk ik als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Ik richt mij voornamelijk op diagnostiek. Behandeling voor kinderen en jeugdigen tot en met 18 jaar met opvoedings- en gedragsproblemen zoals ADHD en autisme is mogelijk in groepsverband of door middel van psycho-educatie.

Als leerkracht ben ik zes jaar met veel plezier werkzaam geweest in het basisonderwijs. Daar kwam vaak de vraag naar voren 'wat is er met dit kind aan de hand?' Vervolgens heb ik zes jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Daarna ben ik met die specifieke vraag wat gaan doen en heb ik de studie Kinder- en Jeugdpsychologie opgepakt. Na mijn afstuderen voor mijn doctoraalstudie Kinder- en Jeugdpsychologie in 2008, ben ik zes jaar werkzaam binnen een GGZ-instelling geweest. Eerst bij een Woon- en Werkvoorziening voor jongvolwassen autisten, daarna diagnostisch onderzoek en behandeling bij de sector Jeugd, voornamelijk ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen.

Het concept van de Borgmolen geeft mij een zeer goed gevoel. Samen met een klinisch psycholoog, orthopedagoog en andere disciplines vormen wij een goed team dat elkaar aanvult.

Tarieven

Uurtarief € 85,- 
Wanneer er een verwijzing is vanuit de huisarts of gemeente worden onderzoek en behandeling vergoed.  

Intelligentieonderzoek

€ 360,- incl. BTW voor een kort intelligentie onderzoek (t.b.v. IQ bepaling of schoolkeus).
€ 480,- incl. BTW voor een uitgebreid intelligentie onderzoek (t.b.v. IQ-bepaling en het verhelderen van de sterke en zwakke kanten van de ontwikkeling, alsmede adviezen). 

a.rademakers-banken@deborgmolen.nl
T 06 - 18 73 42 90
Linkedin