Marianne de la Haye

GZ psycholoog

Binnen de Borgmolen werk ik als GZ psycholoog. Dit betekent dat ik inhoudelijk eindverantwoordelijk ben voor het psychologisch onderzoek en de behandeltrajecten van de orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen binnen de Borgmolen.

Als GZ psycholoog ben ik een generalist. Dit betekent dat ik ervaring en kennis heb van allerlei soorten psychische problemen en de beschikbare behandelmethodes. Het werken met kinderen en hun ouders die hulp nodig hebben, is een dankbaar vak. Het begint met het bepalen van wat er precies aan de hand is. Dit is een interessante zoektocht, waarbij cliënten de belangrijkste informatiebron zijn. Ooit hoorde ik een arts zeggen ‘de patiënt vertelt je de diagnose’ en dat is waar. De samenwerking ontstaat wanneer ik door goed te luisteren, de zorgen of klachten kan bundelen en tot een verklaring kan komen. Wanneer er vermoedens zijn van een onderliggende stoornis, kunnen we hiervoor psychologisch onderzoek inzetten. Als we samen een passende verklaring hebben gevonden, maken we een behandelplan. Hierin staat wát we willen bereiken en hóe we dat willen doen. Daarbij zijn de ideeën van jou en je kind even belangrijk als mijn deskundigheid als GZ psycholoog.

m.delahaye@deborgmolen.nl
Borchmolendijk 13
5492 AJ Sint-Oedenrode
linkedin