Aanmelden jeugdzorg 

U heeft een verwijzing gekregen van uw huisarts of een beschikking van de gemeente en u wil overgaan tot het aanmelden van uw kind (tot 18 jaar) bij locatie De Borgmolen. Dat kan via het aanmeldingsformulier op deze pagina of het telefoonnummer 073 - 55 11 00 1. Uw aanmelding loopt via Praktijk Haans Kajo waar locatie De Borgmolen een onderdeel van is.
NB: Graag vermelden dat u graag in of vanuit Sint-Oedenrode uw zorg wil krijgen.

Na aanmelding ontvangt u alle benodigde formulieren om de vergoede zorg bij ons mogelijk te kunnen maken. Als alle formulieren binnen zijn, krijgt u van ons een telefoontje om een intake te plannen en vragen te beantwoorden. Wij vinden het belangrijk dat u middels dit persoonlijk contact een eerste indruk krijgt van De Borgmolen en helderheid ervaart over wat u te wachten staat. 

Aanmelden voor volwassenen

Meld u aan via het kopje contact of via de desbetreffende medewerker. U heeft geen verwijsbrief nodig. 

BENODIGDE FORMULIEREN

Om te kunnen inschrijven voor vergoeding van diagnostiek/ behandeling heeft u nodig:

  • een verwijsbrief van de huisarts/Team Jeugd- en Gezin van uw gemeente
  • een kopie van een paspoort / identiteitsbewijs
  • en een kopie van de verzekeringspas van de betrokkene.