De werkwijze:

Hieronder staat weergegeven uit welke stappen een therapeutisch traject (meestal) bestaat. In sommige situaties kan ervoor gekozen worden om het psychomotorische onderzoek over te slaan en direct te starten met de behandeling.

Kennismakingsgesprek

Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Wanneer tijdens dit gesprek besloten wordt om een therapeutisch proces in gang te zetten, wordt gestart met de volgende stap.

Psychomotorisch onderzoek

Dit bestaat uit een schoolobservatie, anamnesegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en ongeveer 3 individuele sessies met het kind. Na afloop van het onderzoek wordt er een uitgebreid onderzoeksverslag geschreven, met daarin de adviezen en doelen voor eventuele verdere behandeling.

Behandeling

PMKT is maatwerk, wat ervoor zorgt dat de duur van het therapeutisch proces per individu kan verschillen. Over het algemeen varieert dit tussen ongeveer 10 tot maximaal 25 sessies. De therapie wordt eenmaal per week gegeven en duurt 50 minuten per sessie. Met de ouder(s)/verzorger(s) en indien nodig met school en overige betrokkenen vinden regelmatig evaluaties plaats over het verloop van de therapie.

De nazorg

Ook dit kan per individu verschillen, afhankelijk van de vraag van ouder(s)/verzorger(s)