De werkwijze

Kennismaking

Om uit te zoeken of de hulpvraag van uw kind of de hulpvraag van u als ouders past bij Integratieve Kindertherapie, wil ik u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek bij mij in de praktijk.  

Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Wanneer tijdens dit gesprek besloten wordt om een therapeutisch traject in gang te zetten, wordt gestart met de volgende stap. Wilt u alleen ouderbegeleiding is dit ook mogelijk.

Intakegesprek

Het doel van het intakegesprek is het helder krijgen van de hulpvraag van uw kind en de eventuele hulpvraag van u als ouders. Tijdens dit gesprek krijgt u inzichten en handvaten om de hulpvraag van uw kind thuis te begeleiden, want u bent immers als ouders de hulpbron van uw kind. Gaan we samen een traject aan, dan ga ik na ons intakegesprek, 5 keer individueel aan de slag met uw kind.

Kind sessies

Uw kind komt 5 keer (wekelijks) bij mij spelen op de speelzolder van de Borgmolen. Tijdens deze sessies is de hulpvraag van uw kind het uitgangspunt. Uw kind gaat d.m.v. diverse speel- en praatwerkvormen aan het werk om oplossingen te vinden voor dát wat zo naar en lastig is voor hem of haar. Bij de intensieve, kortdurende begeleidingswijze van integratieve kindertherapie duurt een traject gemiddeld tussen de 5 en maximaal 15 kindsessies.

Oudergesprek

Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van het traject besproken. Samen kijken we naar de groei en veranderingen. We bespreken wat eventueel verder nog nodig is of we maken de keuze dat het traject afgerond mag worden.

Nazorg

Nazorg is afhankelijk van de wensen van u als ouder en uw kind. Samen stemmen we af wat u prettig vindt. Mocht het wenselijk zijn in het traject dat overige betrokkenen of de school van uw kind meegenomen worden in de begeleiding, bijvoorbeeld d.m.v. observatie en gesprek met de leerkracht, dan is dit mogelijk. Integratieve Kindertherapie is zorg op maat. Samen kunnen we kijken naar wat nodig is in het belang van uw kind.

Tarieven

Kennismakingsgesprek 30 min =  geheel vrijblijvend en kosteloos
Consult (intakegesprek, oudergesprek en kind sessie)   60 min =  85 euro p/u
Observatie op school    60 min =  90 euro
Nagesprek met leerkracht        30 min =  50 euro


Vergoeding

Integratieve Kindertherapie valt onder de alternatieve zorg. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering is vergoeding mogelijk.
Met onderstaande gegevens kunt u navraag doen bij uw verzekering op welke vergoeding u recht hebt:

Hanneke van Lankveld, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie
AGB-code: 90062192