Diagnostiek

Wanneer het gevoel bestaat dat er iets met uw kind/ jongere aan de hand is, wordt de mogelijkheid geboden om middels een (gratis) screeningsgesprek de hulpvraag in beeld te brengen. Als de jongere 16 jaar of ouder is kan hij/ zij er ook voor kiezen om zelf op gesprek te komen.

Als uit het screeningsgesprek blijkt dat onderzoek nodig is, vindt er een gesprek plaats betreffende de ontwikkeling van het kind/ de jongere, met de ouders. Vragenlijsten, tests, contact met school en/of (school)observaties vormen eveneens een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Het onderzoek kan bestaan uit het onderzoeken van cognitieve vaardigheden, zoals intelligentie, alsook aandacht en concentratie, geheugen en informatieverwerking. Daarnaast is het mogelijk om de sociale vaardigheden in beeld te krijgen. Met de resultaten kunnen we bijvoorbeeld AD(H)D en/of autisme vaststellen. Tevens kan gekeken worden naar aspecten van de persoonlijkheid van het kind/ de jongere en andere gedragsproblemen. Er wordt gezocht naar verklaringen voor het gedrag en van daaruit wordt bekeken of er begeleiding/ behandeling wenselijk en mogelijk is. Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een (basis)psycholoog of (basis)orthopedagoog, in samenwerking met een klinisch psycholoog of GZ- psycholoog (BIG geregistreerd).

Enkele voorbeelden waarnaar onderzoek gedaan kan worden:

- Aandachts- en concentratieproblemen
- Autisme Spectrum Stoornissen
- Leerstoornissen (dyslexie & dyscalculie) 
- Persoonlijkheid
- Intelligentieonderzoek 
- Sociaal emotionele problemen