Gezins-PMT

Psychomotorische gezinstherapie is een therapie waarbij bewegingsgedrag het aangrijpingspunt tot verandering is. Als gezinsleden letterlijk met elkaar in beweging komen, door bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit, worden interactiepatronen en omgangsvormen beter en sneller zichtbaar en voelbaar.

We richten ons op de interactie tussen alle betrokkenen van het gezin omdat de kracht tot verandering binnen het gezin aanwezig is.  We proberen daarbij werkzame oplossingen aan te dragen, gebruikmakend van aanwezige krachten en mogelijkheden van alle gezinsleden.

Gezins-PMT is zo krachtig omdat het wordt gegeven door twee therapeuten tegelijkertijd.

De PMT-therapeut zal zich met name richten op het kiezen van passende spelvormen. De gezins/systeemtherapeut richt zich met name op de interactie tussen de gezinsleden onderling en verbindt deze met de doelen die het gezin/ het gezinslid heeft. Door deze transparante samenwerking ontstaat er veel diepgang.

De therapie speelt zich af zowel in de spreekkamer van de gezinstherapeut, als in een gymzaal of sporthal.

Voor Gezins-PMT hoef je niet sportief te zijn of een goede conditie te hebben. Het is enkel belangrijk dat je samen met de therapeuten wilt onderzoeken hoe de interacties binnen het gezin verlopen en wat jij daarin kunt bijdragen om tot een fijner contact te komen.

Wat kunnen thema’s zijn in de Gezins-PMT?

  • Samenwerking tussen ouders verbeteren    
  • (Opnieuw) plezier maken met elkaar
  • Leren omgaan met conflicten
  • Herstel van hiërarchie binnen het gezin.
  • Grenzen stellen
  • Jezelf laten horen en zien
  • Omgaan met angst

Voor Wie

Psychomotorische gezinstherapie kan van waarde zijn wanneer er binnen een bestaande behandeling van een cliënt en zijn/ haar gezin, niet meer werkzame patronen van omgaan met elkaar en met de buitenwereld gegroeid zijn en die zij graag willen veranderen. Deze vorm van gezinstherapie is vooral geschikt voor gezinnen die door het vele praten niet (meer) aan betekenissen, belevingen of ‘doen’ toekomen. Een andere manier van met elkaar omgaan en ervaren kan wellicht de ontwikkeling weer op gang brengen.

Kosten

Voor deze kortdurende therapie kun je bij de gemeente een aanvraag doen.

Therapeuten

Inge Smits en Anneke van Berkel