Jij & relaties

Jij & relaties

Elk mens heeft in zijn leven wel eens te maken met spanningen in zijn of haar relationele omgeving. Elke levensfase heeft zijn eigen markeerpunten zoals:

  • volwassen worden
  • werken
  • relaties aangaan en onderhouden
  • afscheid nemen
  • samenwonen of trouwen
  • wel of geen kinderen krijgen
  • opvoeden
  • echtscheiding
  • overlijden
  • ziekte

Wanneer sommige situaties te complex worden, is het verstandig om aan de bel te trekken om verdere problematiek op welk vlak dan ook te voorkomen.