Relatietherapie

Een sterke relatie geeft betekenis aan het leven en maakt ons gelukkig. In iedere gezonde relatie kan het voorkomen, dat het om welke reden dan ook minder soepel loopt. Vaak is dit van tijdelijke aard, maar wanneer je het gevoel hebt dat je steeds verder van elkaar verwijderd raakt, bijvoorbeeld omdat er onbegrip ontstaat, kan relatietherapie helpen. Relatietherapie is daarmee een krachtige investering voor een relatie, zowel in het hier en nu maar ook op de langere termijn.