Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching is de begeleiding om uw persoonlijk functioneren te verbeteren of om u verder te ontwikkelen. Het doel van de coaching is het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit, om uw potentie en talent ten volle te ontplooien.

Voorbeelden van coachvragen waar u aan kunt werken zijn:

  • Hoe ontwikkel ik mij (of bepaalde competenties) verder?
  • Hoe kan ik met meer overtuiging communiceren/presenteren?
  • Hoe kan ik het beste omgaan met stress?
  • Hoe leer ik nee zeggen?
  • Ik kom geregeld in een conflict met een ander. Hoe kan ik dit veranderen?
  • Ik wil mijn werk kunnen loslaten als ik thuis ben. Hoe lukt dat het beste?
  • Ik durf soms mijn mening niet te geven, maar wil dat wel

Persoonlijke coaching is zinvol als eenmaal verworven inzichten en uw gedragspatronen u niet meer verder helpen en u merkt dat u daarmee in hetzelfde cirkeltje blijft draaien.