Behandeling

Wanneer uw kind een vorm van autisme en/of AD(H)D heeft, zijn er verschillende mogelijkheden tot behandeling. Indien uw kind deelneemt aan groepsbijeenkomsten wordt geleerd om te gaan met de moeilijkheden die de bepaalde stoornis met zich meebrengt. Er wordt in kleine groepjes (max. 6 kinderen) gewerkt aan het verbeteren van de basisvaardigheden met behulp van onder andere rollenspellen en visualisatie. Een andere mogelijkheid is individuele behandeling.

Groepsbehandelingen die aangeboden worden:

  • Theorie Of Mind (TOM)-training voor kinderen van 6-10 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis inclusief twee ouderbijeenkomsten
  • Sociale Vaardigheid (SOVA-PDD)-training voor kinderen van 10-12 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis inclusief twee ouderbijeenkomsten
  • Psycho-educatie AD(H)D (uitleg/informatie geven betreffende de diagnose AD(H)D en hoe hiermee om te gaan) in groepen. Hierbij wordt een kindgroep en een oudergroep gevormd. Deze vorm van behandeling bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Voor meer concrete informatie betreft deze groepsbehandelingen, bekijk het kopje trainingen.

Binnen De Borgmolen kunt u hiervoor terecht bij: