Kind & ontwikkeling

Kind & ontwikkeling

Zijn er strubbelingen in de ontwikkeling van je kind en gaat het niet altijd ‘van een leien dakje’? Denk hierbij aan onzekerheid, extreme boosheid of een laag zelfbeeld. Geeft je kind signalen af dat het niet gelukkig is of heb je als ouder dat vermoeden?

Het is dan prettig om deskundige hulp in te schakelen. Laat iets kleins niet groot worden en laat iets groots niet uit de hand lopen. Durf om hulp te vragen. Vaak kunnen enkele gesprekken een groot verschil maken. De mensen van ons team bekijken de ontwikkeling van jouw kind vanuit meerdere invalshoeken. Hiermee kom je tot verschillende inzichten en oplossingen. We reiken je handvatten aan die ondersteuning bieden, zodat je weer grip krijgt op de situatie en met plezier én begrip met elkaar om kunt gaan.