Kind & relaties

Kind & relaties

De meeste kinderen zitten in hun contact met anderen lekker in hun vel. Ze hebben vriendjes, kunnen goed met klasgenootjes, broertjes en zusjes overweg en het is als ouder prettig om met je kind samen te zijn. Toch zijn er momenten waarin het anders gaat. Kinderen vinden het soms moeilijk om initiatief te tonen in het contact, contact te onderhouden, hun mening te geven of respectvol om te gaan met een ander. Door vroegtijdig aan de bel trekken kun je verstoorde relaties en problemen voorkomen. Iedereen wil zich immers begrepen voelen en positieve contacten leggen.

Wij helpen je kind graag met gewenste contacten en het verbeteren van relaties, door deze te benaderen vanuit meerdere perspectieven. Door je te verplaatsen in een ander, kom je zelf beter tot je recht en zal de ander je meer waarderen.