EBL (Emerging Body Language) begeleiding

Deze methodiek is geschikt en toepasbaar voor kinderen/jongeren/volwassenen met problemen in het contact met anderen en/of een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor sommige jongeren lijkt taal geen invloed te hebben op hun gedrag of op het contact met de ander. Ze kunnen wel praten en horen maar hebben moeite met het onthouden en uitvoeren van instructies. Bij de EBL-methodiek wordt gebruik gemaakt van lichaamstaal, om jongeren te helpen zichzelf, de ander en hun omgeving beter te begrijpen.

Binnen de EBL-methodiek wordt ervan uitgegaan dat een wederkerige, gelijkwaardige en ongelijkvaardige relatie tussen werker en cliënt de basis is voor ontwikkeling. Het samen werken aan prettig contact is de basis om te kunnen leren. Bij deze methodiek worden zowel ouder als kind gezien en gehoord. Een prettige relatie opbouwen is de meest basale en prille vorm in het ontstaan van een hechtingsrelatie.