Kind & school

Kind & school

Elk kind heeft zijn eigen unieke kwaliteiten en talenten, ook in de schoolsituatie. Er zijn soms vakken of gebieden die wat moeizaam verlopen. Denk hierbij aan rekenen, huiswerk maken, taakgerichtheid of dingen onthouden. Hier kan een kind onzeker van worden. Daarom is het wenselijk om hier extra aandacht aan te geven en de onzekerheid bij het kind weg te nemen.

Onze deskundigen kijken graag samen met het kind, de ouders en zo nodig de school waar de hiaten of knelpunten zitten en zoeken naar een passende oplossing. De oplossingen kunnen uiteenlopend zijn. Een coachend gesprek, een in te zetten hulpmiddel, een strategie aanleren, extra uitleg geven, zijn hier enkele voorbeelden van.

We denken vanuit kansen en mogelijkheden en benaderen je kind vanuit een positieve invalshoek, zodat je kind zal ervaren ‘ik kan het’!