Marlou van der Vleuten

Marlou van der Vleuten

Orthopedagoog

Binnen De Borgmolen werk ik als orthopedagoog voor kinderen en jeugdigen. In de praktijk houdt een orthopedagoog zich, naast het adviseren van ouders over ‘normale’ opvoedsituaties, bezig met het begeleiden van kinderen en hun ouders waarbij de ontwikkeling of opvoedsituatie anders verloopt. Ik richt mij vooral op de diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen tot en met 18 jaar met opvoedings- en gedragsproblemen zoals ADHD en autisme.

Mijn interesse in dit specifieke vakgebied werd gewekt tijdens mijn studie Pedagogiek. Met name het proces waarin kinderen met hun ouders terechtkomen vanaf het begin dat er problemen in de ontwikkeling worden gesignaleerd, had mijn aandacht. Echter ik merkte dat ik een bepaalde verdieping miste. Door de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen heb ik de verdieping binnen mijn vakgebied inmiddels gevonden.

Tarieven

Uurtarief: € 85,- 
Wanneer er een verwijzing is vanuit de huisarts of gemeente worden onderzoek en behandeling vergoed.   

Intelligentieonderzoek

€ 360,- incl. BTW voor een kort intelligentie onderzoek (t.b.v. IQ bepaling of schoolkeus).
€ 480,- incl. BTW voor een uitgebreid intelligentie onderzoek (t.b.v. IQ-bepaling en het verhelderen van de sterke en zwakke kanten van de ontwikkeling, alsmede adviezen). 

m.vandervleuten@deborgmolen.nl
T 06 - 83 22 32 30
Linkedin