Samenwerking

De Borgmolen werkt vraaggericht. Het is voor ons belangrijk dat u als cliënt zo snel mogelijk op de juiste plek bent met uw hulpvraag.
Onze zorgmogelijkheden verbreden wij dan ook graag door op locatie De Borgmolen samen te werken met: