Theory of Mind-training (ToM) voor kinderen met autisme

Wat is Theory of Mind-training?

Theory of Mind (ToM) is de vaardigheid om betekenis te geven aan het gedrag, de gevoelens en de gedachten van een ander en van jezelf. Wanneer een kind bijvoorbeeld ziet dat iemand huilt, gebruikt het deze vaardigheid om te bedenken hoe dit komt (is de ander gevallen of mist hij zijn mama?). Theory of Mind is belangrijk om sociale situaties te begrijpen en te doorzien, je gedrag daarop aan te passen en om jezelf staande te houden in een sociale wereld. De meeste kinderen ontwikkelen deze vaardigheid "als vanzelf" gedurende de ontwikkeling.

Voor wie is de training geschikt?

De training is bedoeld voor kinderen met autisme van ongeveer 6 t/m 12 jaar. Veel kinderen met een autisme-spectrumstoornis hebben een beperkte Theory of Mind. Voor hen is het lastig om de wereld van een ander te begrijpen en daar op een gepaste manier op te reageren. Hierdoor kunnen in verschillende sociale situaties spanningen en conflicten ontstaan of vinden kinderen het lastig om vriendjes te maken. In de ToM-training worden verschillende, voor de kinderen relevante, sociale situaties besproken.

Er wordt gepraat over welk gedrag gepast is in welke situatie en hoe andere kinderen hierop kunnen reageren. Deze oefeningen worden bijvoorbeeld aangeboden via toneelspel of worden uitgetekend op een whitebord. Er wordt tevens gewerkt met een werkboek, zodat de kinderen ook thuis en eventueel op school kunnen oefenen, waardoor het gedrag in verschillende situaties wordt aangeleerd.

Praktische informatie

De training bestaat uit 15 bijeenkomsten van 60 minuten. Groepsgrootte is 4 tot 6 kinderen (prikkelarm en overzichtelijk).

De training wordt gegeven door orthopedagogen Loes van der Heijden en Niki van Zon. 

Wanneer de training onderdeel is van een behandeltraject (diagnostiek en/of behandeling), kan de training vergoed worden door de gemeente. De training is namelijk een effectieve vorm van behandeling voor kinderen met autisme. Raadpleeg hiervoor uw gemeente of neem contact op met de trainers voor meer informatie. 

Start training

De training start wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Neem hiervoor contact op met Loes of Niki.