Vergoedingen

Vergoeding is mogelijk wanneer de gemeente of huisarts een verwijzing heeft afgegeven. 
Intelligentieonderzoek valt niet onder de vergoede zorg. 

Aangesloten bij de NVO

  • In overeenkomst tussen de orthopedagoog en de cliënt zijn de erkende Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) van toepassing
  • Algemene Voorwaarden NVO