Voor wie is het:

PMKT kan geïndiceerd worden bij kinderen tot ongeveer 14 jaar. Mogelijke indicaties kunnen zijn:

 • Negatief zelfbeeld
 • Agressief gedrag
 • Sterk teruggetrokken gedrag
 • Stress/spanningen
 • Angsten
 • (Onverwerkte) trauma's
 • Moeite met het maken en/of behouden van vriendschappen
 • Aandachts- en motivatieproblemen
 • Eet- en of slaapproblemen
 • Impulsiviteit
 • (Over)beweeglijkheid
 • Passiviteit
 • Problemen in de grove motoriek
 • Problemen in de fijne motoriek
 • Problemen met planning en organisatie

PMKT is tevens een uitstekende benadering voor kinderen met een verstandelijke beperking. Komt het gedrag dat uw kind laat zien niet in bovenstaande lijst voor, neem dan contact op met de therapeut voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin besproken wordt of PMKT ook voor uw kind een geschikte therapievorm kan zijn.