Veel gestelde vragen

Onderzoek en behandeling bij praktijk Haans Kajo wordt vergoed middels een beschikking van de gemeente of een verwijzing van de huisarts.

Voor ambulante begeleiding kan een vergoeding aangevraagd worden bij de gemeente (CJG).

Voor integratieve kindertherapie is soms gedeeltelijke vergoeding mogelijk via de zorgverzekeraar of pgb. 

Coaching komt helaas niet in aanmerking voor vergoeding via de zorgverzekering. Wel zijn er andere mogelijkheden die individueel bekeken worden. 

Bij de professionals kan een actueel overzicht van de tarieven opgevraagd worden. Neem daarvoor gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Wil je je afspraak afzeggen? Dat kan natuurlijk. We vragen je wel om dit uiterlijk 24 uur voordat je afspraak is, te doen. Doe je dit later, dan kan de afspraak in rekening gebracht worden. Neem contact op met de professional die jou begeleidt. 

Aanmelden jeugdzorg

Je hebt een verwijzing gekregen van de huisarts of een beschikking van de gemeente en je wil overgaan tot het aanmelden van je kind (tot 18 jaar) bij locatie De Borgmolen. Dat kan via het aanmeldingsformulier op deze pagina of het telefoonnummer 073 - 55 11 00 1. De aanmelding loopt via Praktijk Haans Kajo die een dependance heeft binnen De Borgmolen.

NB: Graag vermelden dat je graag in of vanuit Sint-Oedenrode uw zorg wil krijgen.

Na aanmelding ontvang je alle benodigde formulieren om de vergoede zorg bij ons mogelijk te kunnen maken. Als alle formulieren binnen zijn, krijg je van ons een telefoontje om een intake te plannen en vragen te beantwoorden. Wij vinden het belangrijk dat je middels dit persoonlijk contact een eerste indruk krijgt van De Borgmolen en helderheid ervaart over wat je te wachten staat.

Benodigde formulieren

Om te kunnen inschrijven voor vergoeding van diagnostiek/ behandeling heb je nodig:

  • een verwijsbrief van de huisarts/Team Jeugd- en Gezin van je gemeente
  • een kopie van een paspoort / identiteitsbewijs
  • en een kopie van de verzekeringspas van de betrokkene

Op werkdagen reageren we doorgaans binnen 24 uur.

Dat verschilt per professional. Over het algemeen vindt er per mail of telefonisch een aanmelding plaats en wordt bekeken wie er het beste aansluit bij de hulpvraag. Er volgt een kennismaking en bij een goede klik start de behandeling.

We streven naar één professional per casus, maar wanneer er aanleiding is om door te verwijzen of extra ondersteuning te geven, maken we graag gebruik van ons team om een zo goed mogelijke behandeling te bieden.

Ja, dat kan. We kijken dan samen welke professional past bij de hulpvraag. We vinden het belangrijk dat je een klik voelt met de professional die jou gaat begeleiden.

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00. De werktijden verschillen per professional. 

Dit verschilt per professional. Neem gerust contact op om te horen of er wachttijd is. Wij streven er naar iedereen zo snel mogelijk van dienst te zijn.

In principe zijn ouders niet aanwezig, maar soms maakt de professional hierin een andere keuze ten behoeve van het onderzoek/de behandeling. Dit zal altijd in overleg gebeuren.

Ja, we hebben een wachtkamer met beperkte capaciteit.

Ja, er zijn voldoende parkeerplekken.