Behandeling na diagnostiek

Wanneer je kind bijvoorbeeld een vorm van autisme en/of AD(H)D heeft, zijn er verschillende mogelijkheden tot behandeling.

Naast groepstrainingen is er de mogelijkheid voor individuele behandeling:

Psycho-educatie AD(H)D 

Psycho-educatie is het geven van uitleg/informatie betreffende de diagnose AD(H)D en hoe hiermee om te gaan. Dit kan middels face-to-face afspraken of via Therapieland.

Psycho-educatie Autismespectrumstoornis

Psycho-educatie is het geven van uitleg/informatie over de betreffende diagnose. BrainBlocks kan ingezet worden om psycho-educatie te geven over autisme door inzichtelijk te maken hoe het brein met en zonder autisme werkt. Brain Blocks richt zich op cliënten met een hulpvraag die voortkomt uit de interactie met zichzelf en anderen. Deze vorm van behandeling bestaat uit 1 of 2 bijeenkomsten waarbij zowel het kind/ de jongere samen met de ouders aanwezig is.