Renske Roes

Mijn naam is Renske Roes. Ik werk als jeugdarts en therapeut (cognitieve gedragstherapie en EMDR) bij Praktijk Haans KaJo en ben regelmatig op locatie De Borgmolen te vinden. Jeugdigen en ouders kunnen bij mij terecht voor (complexe) medicatiebehandelingen vooral bij ADHD, indien het niet bij de huisarts kan. Huisartsen kunnen ook bij mij terecht met consultatieve vragen. De medicatiebehandelingen combineer ik vaak met psycho-educatie en soms cognitieve gedragstherapie. Psycho-educatie heeft als doel het inzicht te vergroten in wat er speelt en handvatten te bieden hoe hiermee om te gaan.

Bij cognitieve gedragstherapie leer ik jeugdigen en ouders beter omgaan met bijvoorbeeld angsten, stemmingsklachten of ongewenst gedrag. Door anders te leren denken en doen, zichzelf beter te gaan voelen. Meer hun krachten leren inzien en valkuilen als uitdagen gaan zien. EMDR zet ik in als traumabehandeling, als eerdere nare ervaringen de actuele klachten lijken aan te sturen. Het is een bewezen effectieve behandeling hiervoor. Vaak combineer ik EMDR met cognitieve gedragstherapie.

Al deze vormen van behandeling hebben als ultiem doel om meer vertrouwen te krijgen in zichzelf, in de wereld en de toekomst. Iets wat ik iedereen gun!

Binnen deze behandelingen werk ik graag samen met mijn collega's van Praktijk Haans KaJo en de Borgmolen.

Neem gerust contact met me op, bij voorkeur via de mail.