Medicatiebehandeling

De medicatiebehandeling is een aanvulling op het aanbod wat al bestaat in de regio, denk aan de huisartsen, kinderartsen en de ADHD-medicatiepoli. Waar bestaat het medicatiebehandelaanbod uit? Medicatie-instellingen bij kinderen en jongeren die zijn onderzocht bij Praktijk Haans KaJo, waarbij AD(H)D of autisme is vastgesteld, mits de huisarts het niet zelf doet of kan doen. Medicatiebehandelingen bij complexe problematiek, denk aan gecombineerd ADHD en autisme of bij ernstige problemen in het gezin. Bij gecombineerde medicatiebehandeling in combinatie met psycho-educatie, CGT of EMDR. Indien medicatie bij kinderen of jongeren die onder behandeling zijn van de huisarts erg veel bijwerkingen geeft.

Voor deze dienst kunt u contact opnemen
met de volgende specialisten