Medicatiebehandeling

Voor sommige jeugdigen kan medicatie echt ondersteunend zijn. De medicatiebehandeling is altijd onderdeel van een breder behandelplan. Bij Praktijk Haans KaJo kunnen jeugdigen hiervoor terecht bij de jeugdarts, ook werkzaam als therapeut. Daarnaast is een kinder- en jeugdpsychiater consultatief verbonden aan de praktijk. 

Om welke medicatiebehandelingen gaat het dan?

  • Medicatie-instellingen bij kinderen en jongeren die bij Praktijk Haans KaJo zijn onderzocht en AD(H)D of autisme met ADHD-kenmerken is vastgesteld; mits de huisarts niet instelt.
  • Medicatiebehandelingen bij complexe problematiek, denk aan comorbiditeit bij ADHD zoals tics en angststoornissen, eet-/groei-slaapproblemen, medische problemen.
  • Medicatiebehandeling in combinatie met psycho-educatie en behandeling (CGT, EMDR).
  • De medicatiebehandeling bij de huisarts verloopt gecompliceerd. 

De medicatiebehandeling binnen Praktijk Haans KaJo is een aanvulling op het aanbod wat al bestaat in de regio, denk aan de huisartsen, kinderartsen, Alleskits, de Bruispoli en andere GGZ-hulpaanbieders. 

Voor deze dienst kunt u contact opnemen
met de volgende specialisten