Psychomotorische Kindertherapie (PMKT)

Kinderen die, op wat voor manier dan ook, vastlopen in hun sociaal- emotionele ontwikkeling, laten dit in hun gedrag zien. Ik bied deze kinderen en hun ouders het inzicht en de handvaten om deze ontwikkeling weer op gang te helpen.

Het doel van PMKT is niet het veranderen van een kind. Ik leer kinderen juist wijzer te worden over henzelf en over hun eigen gedrag, om vervolgens in een veilige setting te experimenteren met ander gedrag. Wat gebeurt er dan met jezelf en met de ander? Wat levert het je op? En wat is er voor nodig om dit andere gedrag buiten de therapieruimte te kunnen laten zien? Ik help uw kind mee om dit proces in gang te zetten, maar daarbij is ook uw hulp nodig, want zonder u is deze groei niet mogelijk. Wanneer er een goede samenwerking is tussen thuis, school, therapie en eventuele andere partijen, is de kans stukken groter dat de opgedane ervaringen in de therapie ook worden toegepast in de privé-omgeving. En dat is nou precies waar we naar toe willen!

Voor deze dienst kunt u contact opnemen
met de volgende specialisten