Yikke van Vugt

“Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid”    -    Aristoteles

Wanneer je tegen opvoed- of ontwikkelingsproblemen aan loopt, is het vaak erg waardevol om jezelf (nog beter) te leren kennen. Het begrijpen waar je gedrag, gedachten en gevoelens vandaan komen, kan een hoop nieuwe inzichten bieden.

Binnen de Borgmolen ben ik werkzaam als Orthopedagoog. Het gedrag wat een kind laat zien, is vaak de uiting van een dieper en onderliggend probleem. Als orthopedagoog draag ik bij aan de ondersteuning van kinderen en jeugdigen wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Daarnaast bied ik begeleiding aan de cliëntomgeving in het creëren van een klimaat waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

De ervaring van het kind ‘anders’ te zijn dan de rest kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en twijfel. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen om te kunnen zijn wie ze willen zijn. Wanneer er zorgen bestaan over een kind in ontwikkeling is het van belang dat deze tijdig worden besproken en dat hulp wordt gezocht. Dit zodat de ouder-kind relatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het ouderschap niet verder worden verhinderd.

Als orthopedagoog richt ik me binnen de Borgmolen voornamelijk op onderzoek en behandeling bij kinderen met leer- en gedragsproblemen. Door mijn empathische en open houding voelen kinderen zich snel bij mij op hun gemak. Ik werk hierbij vanuit de visie van de handelingsgerichte diagnostiek, waarbij ik niet alleen kijk naar de zorgen, problemen of uitdagingen, maar juist ook naar jullie kwaliteiten, mogelijkheden en krachten. Op basis van de hulpvragen gaan we gezamenlijk op zoek naar een manier om de cliënt en de cliëntomgeving te ondersteunen in hun uitdagingen om zo het kind weer in zijn eigen kracht te zetten en samen te bouwen aan een stevige basis voor de toekomst.