Behandeling bij Ernstige Dyslexie (ED).

Na het vaststellen van Ernstige Dyslexie kan er een vergoed traject worden opgestart van 40 dyslexiebehandelingen. De wekelijkse behandeling die het kind/ jongere krijgt, wordt afgestemd op de methodiek van school. De behandeling kan zowel op school als op locatie De Borgmolen plaatsvinden, dit gebeurt in overleg met het kind/de jongere en ouders. De 40 behandelingen zijn opgedeeld in twee periodes van 20 behandelingen. Na de eerste periode worden enkele testen afgenomen en de resultaten hiervan worden besproken met ouders en school in een tussentijds evaluatiegesprek. Nadat alle behandelingen zijn geweest worden er opnieuw testen afgenomen en de resultaten besproken in een eindgesprek.