Behandeling bij Ernstige Enkelvoudig Dyslexie (EED).

Na het vaststellen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kan er een vergoed traject worden opgestart van 45 dyslexiebehandelingen. De wekelijkse behandeling die uw kind/ jongere krijgt, wordt afgestemd op de methodiek van school. De behandeling kan zowel op school als bij De Borgmolen plaatsvinden, dit gebeurd in overleg met het kind/de jongere en ouders. De 45 behandelingen zijn opgedeeld in drie periodes van 15 behandelingen. Na iedere periode worden enkele testen afgenomen en de resultaten hiervan worden besproken met ouders en school in een evaluatiegesprek.

Voor deze dienst kunt u contact opnemen
met de volgende specialisten