Onderzoek en diagnostiek
Wanneer het gevoel bestaat dat er iets met je kind of jongere aan de hand is, is het fijn als er verder onderzoek gedaan kan worden. Dit onderzoek kunnen wij verzorgen. De aanmelding hiervoor gaat nét even anders dan een reguliere aanmelding. Je neemt namelijk contact op met praktijk Haans KaJo. Dat zit zo:

Een van de praktijken die aangesloten is bij de Borgmolen is Praktijk Haans KaJo. Hierdoor kunnen we onderzoek en diagnostiek via de vergoede zorg organiseren.

Loes van der Heijden en Niki van Zon werken voor praktijk Haans KaJo binnen De Borgmolen. Zij doen als orthopedagoog onderzoek en stellen waar nodig een diagnose, in samenwerking met een klinisch psycholoog of GZ-psycholoog (BIG geregistreerd).

Voor onderzoek en diagnostiek is een verwijzing van de huisarts nodig of een beschikking van de gemeente. Als je deze hebt, kun je je kind (tot 18 jaar) aanmelden bij Praktijk Haans KaJo, voor onderzoek op locatie De Borgmolen. Dat kan via het aanmeldteam: aanmelden@praktijkhaanskajo.nl of telefoonnummer 073 - 55 11 00 1. Vermeld duidelijk dat je de zorg in Sint-Oedenrode wilt laten plaatsvinden.

Als uit het telefonisch aanmeldgesprek blijkt dat onderzoek nodig is, ontvang je alle benodigde formulieren om de vergoede zorg bij ons mogelijk te kunnen maken. Als alle formulieren binnen zijn, krijg je van ons een telefoontje om een intake te plannen en vragen te beantwoorden. Wij ontvangen je graag bij De Borgmolen.

Bij het intakegesprek zijn het kind/de jongere en de ouders aanwezig. Daarna komt het kind meestal één of twee dagdelen voor onderzoek naar de praktijk. Vragenlijsten, tests, contact met school en/of (school)observaties vormen een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Na verslaglegging wordt het onderzoeksverslag besproken met ouders en waar wenselijk met school. Tijdens dit adviesgesprek wordt samen bekeken of begeleiding/behandeling nodig is en op welke manier deze hulp ingezet kan worden.

Het psychodiagnostisch onderzoek kan gericht zijn op:

Capaciteiten/ intelligentie
Lees- en/ of spellingvaardigheden, bijv. onderzoek naar (Ernstig Enkelvoudige) Dyslexie (EED)
Rekenvaardigheden, bijv. onderzoek naar dyscalculie;
Concentratie en taakaanpak, bijv. onderzoek naar AD(H)D;
Gedragsproblemen, bijv. boosheid/ woede
Ontwikkelingsstoornissen, bijv. onderzoek naar Autisme Spectrum Stoornis (ASS);
Faalangst, onzekerheid of een laag zelfbeeld
Als je hulpvraag hier niet vermeld staat, kun je toch contact opnemen met Niki of Loes. We kijken dan of we je hulpvraag kunnen beantwoorden en denken graag met je mee.

Benodigde formulieren
Om te kunnen inschrijven voor vergoeding van diagnostiek/ behandeling heb je nodig:

een verwijsbrief van de huisarts/Team Jeugd- en Gezin van je gemeente
formulieren die je van het aanmeldteam toegestuurd krijgt na de aanmelding.