Mijn naam is Marloes van der Ven. Ik werk als orthopedagoog bij Praktijk Haans KaJo en ben regelmatig op locatie De Borgmolen te vinden. Soms zijn er omstandigheden die de ontwikkeling van een kind beïnvloeden en er voor zorgen dat een kind minder lekker in zijn vel zit. Welbevinden is een basisvoorwaarde voor kinderen om gezond en veilig op te kunnen groeien en te leren. 

Als orthopedagoog help ik kinderen met wat hen belemmert in de ontwikkeling. Ik richt me vooral op diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met opvoedings-, leer- en gedragsproblemen. Denk hierbij aan aandachtsproblematiek, sociale problemen, emotie-regulatieproblemen, (faal)angst en een laag zelfbeeld. Door te kijken waar bepaald gedrag vandaan komt, kan vervolgens samen met ouders (en school) bekeken worden wat dit betekent voor de opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van een kind. Dit allemaal om ter voor te zorgen dat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Een goede samenwerking met ouders, school en eventuele andere betrokkenen acht ik hierbij van groot belang. Een kind is immers niet los te zien van zijn omgeving. 

Om tot een goede samenwerking te komen stel ik me in contact open en geduldig op, wat helpt om je snel op je gemak te voelen bij mij. Ik vind het belangrijk dat kinderen en hun ouders/verzorgers zich gehoord en serieus genomen voelen. Vanuit deze vertrouwede relatie kunnen kinderen (en ouders) zich openstellen, hun obstakels overwinnen en zich daardoor verder ontwikkelen. 

Binnen deze behandelingen werk ik graag samen met mijn collega's van Praktijk Haans KaJo en de Borgmolen.